MEDICINOS CENTRAS

APIE MUS

“Salumeda” pirminės sveikatos priežiūros įstaiga savo veiklą pradėjo prieš daugiau nei 10 metų. Šiuo metu “Salumeda” teikia paslaugas Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams. Suburta jaunų specialistų komanda aktyviai įgyvendina įstaigos tikslus tam, kad kiekvienas iš Jūsų galėtumėte
pasirūpinti savo sveikata. “Salumeda” vizija – pirminės sveikatos priežiūros lyderė Klaipėdos regione.
“Salumeda” tikslas – teikti kokybiškas, savalaikes, medicinos mokslu ir tyrimais pagrįstas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. “Salumeda” uždaviniai:
1. Užtikrinti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas;
2. Gerinant pacientų ir jų artimųjų pasitenkinimą
gaunamomis paslaugomis plėsti šių paslaugų
spektrą;
3. Siekti aukščiausio įvertinimo už teikiamas
paslaugas;
4. Visapusiškai rūpintis darbuotojais ir pacientais.