Medicinos centras "Salumeda"

Medicinos ir socialinės globos paslaugos

Apie mus

Medicinos centras "Salumeda" savo veiklą pradėjo 2014 metais. Centro veiklą paskatino jaunų, veržlių, atsakingų ir gabių sveikatos priežiūros specialistų suburtas ratas.


Centre teikiamos asmens (gydymo), socialinės globos asmens namuose ir visuomenės sveikatos (sveikatos mokymo) paslaugos.

Nuo veiklos pradžios dalis teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Nemokamų paslaugų teikimo sąrašą ir tvarką rasite skyrelyje "Mūsų paslaugos".

Medicinos centras "Salumeda" veiklą vykdo dviejuose miestuose - Telšiuose ir Klaipėdoje. Telšių mieste teikiamos paslaugos: paliatyvioji pagalba, sveikatos mokymai, o Klaipėdoje - šeimos medicina, socialinės globos paslaugos asmens namuose, paliatyvioji pagalba, sveikatos mokymai.

Artimieji ir tolimieji tikslai:

  • Tapti pacientams patrauklia, jaukia, lūkesčius atitinkančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
  • Nuolat plėtoti teikiamas paslaugas.
  • Vertinant pacientų nuomonę, tobulinant specialistų kompetenciją, analizuojant teisinius reikalavimus užtikrinti teikiamų paslaugų saugą.
  • Užtikrinti savalaikį paslaugų prieinamumą visų amžiaus grupių pacientams.
  • Reaguoti į pacientų pasiūlymus ir pastebėjimus dėl paslaugų kokybės ir tobulinti paslaugų teikimo specifiką.
  • Užtikrinti paciento teisių įgyvendinimą.
  • Užtikrinti paciento teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.